Agile, değişime karşılık verme ve değişken atmosferde başarılı olmaya becerisi, yeteneği ve kapasitesidir. Agile Manifesto, Agile yaklaşımını yazılım geliştirmeye yönlendiren 4 temel değerden ve 12 destekleyici ilkeden oluşur. Resmen “Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu” olarak adlandırılan belge, Utah’daki Snowbird kayak beldesindeki 11-13 Ocak 2001 tarihlerinde gerçekleşen bir gezi sırasında 17 geliştirici tarafından üretilmiştir.

Bizler daha iyi yazılım geliştirme yollarını uygulayarak ve başkalarının da uygulamasına yardım ederek ortaya çıkartıyoruz.

Bu çalışmaların sonucunda:

Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere
Kapsamlı dökümantasyondan ziyade çalışan yazılıma
Sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri ile işbirliğine
Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye
değer vermeye kanaat getirdik.

Özetle, sol taraftaki maddelerin değerini kabul etmekle birlikte,
sağ taraftaki maddeleri daha değerli bulmaktayız.

12 destekleyici ilke ise şu şekilde sıralanabilir:

 1. Bir numaralı önceliğimiz müşteriyi değerli ürünün erken ve sürekli teslimatı ile memnun etmek. 
 2. Geliştirmede ileri aşamalarda bile değişimi kabul et. Agile süreçler değişimi müşterinin rekabet avantajına dönüştürür. 
 3. Çalışan yazılımı birkaç haftadan birkaç aya kadar sürelerde sıkça teslim et.
 4. İş insanları ve yazılımcılar proje boyunca günlük bazda beraber çalışmalılar.
 5. Motive olmuş bireyler etrafında projeler oluşturun. Onlara ihtiyaç duydukları ortamı ve desteği verin ve işi bitireceklerine güvenin.
 6. Bir geliştirme ekibine ve içinde bilgi aktarmanın en verimli ve etkili yöntemi yüz yüze görüşmedir.
 7. Çalışan yazılım, ilerlemenin birincil ölçüsüdür.
 8. Çevik süreçler, sürdürülebilir gelişimi destekler. Sponsorlar, geliştiriciler ve kullanıcılar süresiz olarak sabit bir hızda devam edebilmelidir.
 9. Teknik mükemmelliğe ve iyi tasarıma sürekli dikkat, çevikliği artırır.
 10. Basitlik (yapılmayan iş miktarını maksimize etme sanatı) esastır.
 11. En iyi mimariler, gereksinimler ve tasarımlar kendi kendini organize eden ekiplerden ortaya çıkar.
 12. Ekip düzenli aralıklarla nasıl daha etkili olabileceği üzerine düşünür, ardından davranışını buna göre ayarlar ve düzeltir.

Yiğit Önsoy